Rijen en kolommen schaduw geven in Microsoft Excel

Home / Leren / Rijen en kolommen arceren in Microsoft Excel

Rijen en kolommen schaduw geven in Microsoft Excel

Door Habiba Rehman 8 december 2018 2 minuten gelezen

Met Microsoft Excel kan de gebruiker kolommen en rijen op een werkblad schaduw geven op basis van de waarden en andere belangrijke determinanten in hun werk. Er zijn twee manieren waarop u uw cellen, kolommen of rijen in een Excel-werkblad kunt opmaken.

 1. Conditionele opmaak
 2. Met behulp van de MOD-formule

Schaduw van de cellen met behulp van voorwaardelijke opmaak

Voorwaardelijke opmaak heeft al een aantal manieren waarop u uw cellen kunt wijzigen. Dit zijn ingebouwde instellingen voor het Microsoft-programma, waarvoor u alleen hoeft te klikken op de opmaakstijl die u bevalt.

 1. Open uw Excel-blad in een nieuw bestand, of gebruik het bestand dat al waarden bevat.

  Op het lint voor verschillende opmaakopties voor uw blad, vindt u de optie voor voorwaardelijke opmaak. Maar daarvoor is het erg belangrijk dat u het celgebied selecteert waarop u deze opmaak wilt implementeren.

 2. Markeercelregel en Boven- / onderregels bepalen welke cel wordt gemarkeerd met een kleur, afhankelijk van de set waarden die deel uitmaken van uw werk. Bekijk de onderstaande afbeeldingen om de verschillende opties voor het opmaken van uw cellen te zien.
 3. Nu, voor de eerste twee instellingen onder Voorwaardelijke opmaak, wanneer u op een van de opties klikt zoals weergegeven in de afbeelding voor Markeringsregels voor cellen en Boven- / onderregels, verschijnt een dialoogvenster waarin u de waarden invoert voor het markeren van de cellen met die waarden , worden waarden hoger dan de waarde die u hebt ingevoerd, of waarden lager, gelijk aan of zelfs tussen een bepaald haakje gemarkeerd, afhankelijk van uw selectie.

Als voorbeeld heb ik de optie 'tussen ...' geselecteerd en een bereik ingevoerd in de daarvoor bestemde ruimte. Nu op het werkblad worden alle cellen met een waarde tussen dit bereik gemarkeerd zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

De cellen in de schaduw stellen met behulp van de MOD-formule

 1. Hiervoor moet u opnieuw de rijen / kolommen selecteren die u afwisselend gearceerd wilt hebben.
 2. Klik op het tabblad Conditional Formatting en klik op 'New Rule', de derde optie van onderen. Er verschijnt een uitgebreid venster op het scherm.

  U moet 'een regeltype selecteren' met de tekst 'Gebruik een formule om te bepalen welke cellen moeten worden opgemaakt'.

 3. Voer de MOD-formule in de daarvoor bestemde ruimte in:  = MOD (ROW (), 2) = 0
 4. Formatteer de cellen, selecteer de kleur en stijl door op het Formaat-pictogram te klikken direct onder de ruimte voor de formule.
 5. Klik op OK en uw cellen zullen afwisselend gearceerde rijen weergeven.

Inzicht in de MOD-formule

De MOD-formule kan zeer nuttig zijn voor gebruikers en is vrij eenvoudig te begrijpen hoe deze werkt. Het is niet belangrijk dat iedereen altijd wil dat de afwisselende 'rijen' gearceerd zijn. Soms willen mensen zelfs dat de kolommen gearceerd zijn en dat is misschien niet gewenst bij afwisselende hiaten. U kunt altijd het woord 'RIJ' in de formule vervangen door 'KOLOM', om in plaats daarvan dezelfde opmaak op de kolommen te implementeren. En verander ook de cijfers in de formule voor de opening en begininstellingen. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

= MOD (KOLOM (), 2) = 0

Nu, het cijfer 2 hier, geeft aan dat elke tweede kolom gearceerd zal worden volgens de kleuren die u hebt geselecteerd. Maar als u niet wilt dat elke tweede rij / kolom gearceerd is, maar in plaats daarvan de vierde of vijfde rij / kolom gearceerd wilt hebben, wijzigt u het getal 2 hier in de formule in 4 of 5, afhankelijk van hoe veel rijen / kolommen tussenruimte die u tussenin wilt.

Evenzo, als u wilt dat de software de arcering start vanaf de eerste kolom, en niet vanaf de tweede, wijzigt u het getal 0 in de formule met 1.